Hoe werkt een aanvraag

D

e afspraak voor het indienen van een aanvraag vindt altijd plaats op kantoor van de stichting aan de Bagijnenstraat 5 te Deventer.

T

ijdens een gesprek wordt uw situatie en die van uw kind(eren) besproken en wordt de benodigde informatie genoteerd. U dient een geldig identiteitspas en een overzicht van uw inkomen te overleggen (salarisstrook/overzicht uitkering, etc).Uw aanvraag wordt in de eerstvolgende (maandelijkse) bestuursvergadering besproken..

Bij een positief bestuursbesluit ontvangt u hierover een brief en er wordt tot uitbetaling overgegaan.